Postupak u slučaju smrti

 

Ovo su koraci koje treba da preuzmete u zavisnosti od toga da li se smrtni slućaj desio u instituciji, tj. bolnici ili izvan institucije, tj u kućí.

 

 

Šta treba preduzeti u slučaju smrti u kući, odnosno izvan institucija:

 

Telefonski obavestiti hitnu pomoć na broj 194, o smrtnom slučaju nakon čega hitna pomoć dolazi na adresu i lekar konstatuje smrt (lekar će ustanoviti smrt i nakon popunjavanja potrebnih dokumenata, odobriti prevoz preminulog).

Obaveštavanje pogrebnog “Andjelovic”radi prevoza preminulog, moguće je u svako doba, na broj 

0604731448, 0637828959 Kupanje i oblačenje preminulog mogu obaviti članovi porodice  ili naši radnici.

Pogrebno Andjelovic preuzima potvrdu o smrti u dva primerka u stanici SHMP (stanica hitne medicinske pomoći), za šta je potrebna lična karta preminulog

 

Sa pribavljenim potvrdama o smrti pogrebno Andjelovic pribavlja izvod iz knjige umrlih (MKU).

 

Sa kompletiranom dokumentacijom zakazujemo sahranu i u dogovoru sa rodbinom obezbeđujemo pogrebnu muziku, salu za dace i dr.

 

 

Šta treba preduzeti ukoliko je smrti nastupila u bolnici, ili instituciji:

 

Nakon prijema obaveštenja o nastupanju smrtnog slučaja, dovoljno je samo da kontaktirate pogrebno Andjelovic gde će te dobiti sve neophodne informacije.

 

Postupak u slučaju smrti